• Phạm Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ THCS - Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902156086
  • Email:
   phamgiahuy1981@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ THCS - Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976913916
  • Email:
   ducthuan.lc1988@gmail.com
 • La Mạnh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01652507479
  • Email:
   lamanhquyen1990@gmail.com
 • Lê Đình Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982215268
  • Email:
   dinhchinhlc@gmail.com
 • Đặng Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972520430
  • Email:
   totobumbumbinbin@gmail.com
 • Hoàng Thị Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01676299397
  • Email:
   hoangthithelc@gmail.com
 • Đào Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01692469132
  • Email:
   haiyenlc93@gmail.com
 • Tải Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0911164813
  • Email:
   ducktnansin@gmail.com
 • Hà Văn Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Văn Phòng
  • Điện thoại:
   01655331838
  • Email:
   haluanyb2301@Gmail.com
 • Dương Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên Thiết Bị
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01696958119
  • Email:
   duongtrang112609@Gmail.com
 • Trần Thị Hồng Thiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01674803536
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 120
Năm 2022 : 656
Video Clip
Văn bản mới