• La Mạnh Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01652507479
  • Email:
   lamanhquyen1990@gmail.com
 • Đặng Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972520430
  • Email:
   totobumbumbinbin@gmail.com
 • Vàng Văn Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963189660
  • Email:
   tuyenthuybh@gmail.com
 • Thào Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912242311
  • Email:
   thaothu296@gmail.com
 • Đặng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01659187770
  • Email:
   huyensp2a@gmail.com
 • Trần Thúy Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01677157234
  • Email:
   tranthuyvinh1982@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974861046
  • Email:
   minhkhanh5678@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 120
Năm 2022 : 656
Video Clip
Văn bản mới