• BỘ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI CÁC MÔN
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cấu trúc, đề thi học sinh giỏi hàng năm (tham khảo)
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 55 lượt tải | 14 file đính kèm
 • TIẾNG ANH 7_BÀI 13_SOFTWARE
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÝ 8_BÀI 19_ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 77 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TOÁN 7_BÀI 4_ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGỮ VĂN 8_TIẾT 15_TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán Hình 9 - Bài 4 - Vị trí tương đối giữa đường thẳng với đường tròn
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KỸ NĂNG SỐNG 8_BÀI 11_SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • NGỮ VĂN 6_BÀI 23_VIẾNG LĂNG BÁC
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TOÁN 8- Bài 4- Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỊCH SỬ 6_TIẾT 13_NƯỚC VĂN LANG
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn 6_Bài 28_CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VỊ NGỮ
  | Trường PTDTBT THCS xã Cán Cấu | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 93
Năm 2021 : 1.571
Video Clip